Numer konta do wpłat czesnego (dotyczy wszystkich oddziałów YSM):

Szkoła Muzyczna Yamaha, Bydgoszcz, ul. Gdańska 47A
konto OPŁATY CZESNEGO za naukę gry na instrumentach:
75 1140 2004 0000 3802 3367 0360, wzór tytułu przelewu Jaś Kowalski – zajęcia gitara
konto OPŁATY za PODRĘCZNIKI: 26 1140 2004 0000 3402 7723 0355, wzór tytułu przelewu: podręcznik keyboard cz. 1
konto OPŁATY za VOUCHER: 72 1140 2004 0000 3802 7443 3791 wzór tytułu przelewu: Voucher studio foto – imię i nazwisko osoby z vouchera
konto zakupy na podstawie faktur VAT: 55 1140 2004 0000 3702 3367 0381.

Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Cennik lekcji muzyki (wszystkie oddziały YSM) i lekcji tańca (tylko oddział Bydgoszcz-Centrum):

miesiąc 1 lekcja*
Zajęcia w zespole 3-8 osób – 55 min / tydzień
Zajęcia w zespole 2-osobowym – 45 min/tyg.
Gdy nie ma grupy –> zajęcia indywidualne 30 min/tyg.
179 zł / mc 49 zł
Zajęcia indywidualne 1×45 min./tyg. 249 zł / mc 69 zł
Zajęcia indywidualne 1×60 min./tyg. 289 zł / mc 89 zł
Wokalne warsztaty interpretacji (Bydgoszcz-Centrum), bezpłatne dla uczniów YSM z dowolnego programu. 89 lub 0 zł / mc 29 / 0 zł
Taniec 30 min. / tydzień 79 zł / mc 25 zł
Taniec 45 min. / tydzień 99 zł / mc 30 zł
Taniec 60 min. / tydzień 129 zł / mc 40 zł
Taniec 75 min. / tydzień 149 zł / mc 45 zł
Taniec 90 min. / tydzień 179 zł / mc 50 zł
Taniec 2×60 min. / tydzień 229 zł / mc 60 zł
Taniec Towarzyski 60 min/tyg – osoba / para 129 /228 zł/mc 29 zł
Practisy (Taniec Tow.) 60 min (bezpłatne dla uczniów YSM) 0 zł / mc 5 zł
Pierwszy taniec dla nowożeńców 1 / 5 / 10 lekcji ind. 60 min 130 / 650 / 1190 zł za parę
Rabat dla rodzeństwa lub rodzica+ucznia
– dla drugiego i kolejnego członka rodziny
– 20 zł / mc
Rabat na drugi program taneczny lub muzyczny
Rabat dla polecających szkołę – za zapisanego ucznia – 50 zł / ucznia
Wpisowe (można przeznaczyć na zakup podręcznika, instrumentu lub akcesoriów): 30 zł

* pojedyncza lekcja dotyczy pierwszego miesiąca kalendarzowego nauki – jeśli jest niepełny, rozliczamy go za pojedyncze zajęcia. Mogą to tez być dodatkowo zamówione lekcje.

Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa w przypadku niewykonania szkolenia z winy Szkoły. Opłatę należy dokonać pierwszego dnia miesiąca za miesiąc bieżący (z góry) – przelewem na rachunek Szkoły Muzycznej YAMAHA – nr konta: 75 1140 2004 0000 3802 3367 0360. Dowód opłaty należy okazywać nauczycielowi bez żądania – na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. Nauczyciel powinien odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach. Czesne jest nieoprocentowaną ratą miesięczną opłaty rocznej. Wysokość raty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego. Szkoła zobowiązuje nauczyciela do przekazania streszczenia opuszczonego materiału i poinformowania o pracy domowej – aby nie dopuścić do zaległości w programie. Po nieobecności uczeń dodatkowo ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej podobnej grupy – jako wolny słuchacz. W przypadku zajęć indywidualnych – nieobecność może zostać odrobiona w innym terminie w przypadku, jeśli uczeń powiadomi nauczyciela minimum 24 godziny przed planowaną nieobecnością.