Opłaty

Numery kont:

  • CZESNE za naukę gry, tańca i korepetycje: 72 1140 2004 0000 3802 7443 3791, wzór tytułu: Jan Kowalski – zajęcia gitara
  • opłata za PODRĘCZNIKI: 26 1140 2004 0000 3402 7723 0355, wzór tytułu przelewu: podręcznik keyboard cz. 1
  • CZESNE za Język angielski śpiewająco, Skrzypce, Kurs DJ, reżyserię i E-Sport VR: 86 1140 2004 0000 3302 7992 5536, wzór tytułu: „Monika Kowalska – Język angielski śpiewająco”.
  • opłata za VOUCHER: 72 1140 2004 0000 3802 7443 3791 wzór tytułu: Voucher studio foto – imię i nazwisko
  • opłata z FAKTURĄ VAT: 55 1140 2004 0000 3702 3367 0381, tytuł: numer i tytuł faktury.

Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Cennik lekcji muzyki i tańca:

CENNIK LEKCJI MUZYKI I TAŃCA: miesiąc1 lekcja*
Zajęcia w zespole 3-8 osób – 55 min / tydzień
Zajęcia w zespole 2-osobowym – 45 min/tyg. Dopóki nie ma grupy – dla jednej osoby 30 min/tyg.
219 zł / mc59 zł
zajęcia indywidualne 1×30 min./tyg.249 zł / mc69 zł
Zajęcia indywidualne 1×45 min./tyg.299 zł / mc79 zł
Zajęcia indywidualne 1×60 min./tyg.399 zł / mc109 zł
Wokalne warsztaty interpretacji (bezpłatne dla uczniów YSM).99 lub 0 zł / mc29 / 0 zł
Taniec 45 min. / tydzień149 zł / mc40 zł
Taniec 60 min. / tydzień189 zł / mc50 zł
Taniec Towarzyski 60 min/tyg – osoba / para199 /378 zł/mc60 zł
Pierwszy taniec dla nowożeńców pakiet 5 lub 10 lekcji indywidualnych 60 min799 / 1490 zł za parę199 zł
E-SPORT w Wirtualnej Rzeczywistości zajęcia 1 lub 2 h w tygodniu149 zł / mc (4h)
199 zł / mc (8h)
60 zł
Rabat dla rodzeństwa lub rodzica+ucznia – dla drugiego i kolejnego członka rodziny
Rabat na drugi program taneczny lub muzyczny
– 20 zł / mc
Rabat dla polecających szkołę – za zapisanego ucznia– 50 zł / ucznia
Wpisowe (kwotę można wykorzystać na VOUCHER podarunkowy
(poza programem na który się zapisujemy)
50 zł

* pojedyncza lekcja dotyczy pierwszego miesiąca kalendarzowego nauki – jeśli jest niepełny, rozliczamy go za pojedyncze zajęcia. Mogą to tez być dodatkowo zamówione lekcje.

Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa w przypadku niewykonania szkolenia z winy Szkoły. Opłatę należy dokonać pierwszego dnia miesiąca za miesiąc bieżący (z góry) – przelewem na rachunek Szkoły Muzycznej YAMAHA (powyżej). Dowód opłaty należy okazywać nauczycielowi bez żądania – na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. Nauczyciel powinien odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach. Czesne jest nieoprocentowaną ratą miesięczną opłaty rocznej. Wysokość raty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego. Szkoła zobowiązuje nauczyciela do przekazania streszczenia opuszczonego materiału i poinformowania o pracy domowej – aby nie dopuścić do zaległości w programie. Po nieobecności uczeń dodatkowo ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej podobnej grupy – jako wolny słuchacz. W przypadku zajęć indywidualnych – nieobecność może zostać odrobiona w innym terminie w przypadku, jeśli uczeń powiadomi nauczyciela minimum 24 godziny przed planowaną nieobecnością.